11. desember 2022

Youngstorget trenger mer kjærlighet, ikke mer øl

Lørdag 10. desember presenterte Aftenposten både en artikkel, samt en kommentar, der de ga sin støtte til Torginitiativets arbeid.

Det har i dag gått over to måneder siden arbeidet med å sette opp det store teltet på Youngstorget begynte. Tidligere i november varslet Plan- og Bygningsetaten at det ikke var søkt om tillatelse, og at det ville bli tvangsmulkt om teltet sto lenger enn til 2. desember. 28. november leverte Fotballfesten AS inn sin søknad, og PBE har varslet at de lar ulovlighetsoppfølgingen bero. Samtidig har de varslet at de har tre ukers behandlingstid på søknader. Det betyr at de vil kunne gi tilbakemelding på om teltet kan stå eller ikke omtrent samtidig som det arrangeres finale i fotball-VM 18. desember.

Aftenposten publiserte 10. desember en artikkel, der aktørene rundt teltet ble intervjuet. "Teltet har stått siden slutten av september. Det hjelper ikke at kommunen snakker om et levende Youngstorg når de tillater dette," uttalte Daniela Hristova, hovmester på Politiker'n. Fra Torginitiativets side uttalte Ragnhild Pedersen Foss at Youngstorget har et potensiale for å havne på Lonely Planets liste over beste steder i Oslo å besøke. Men, da må det store grep til først.

I samme utgave kom også Nazneen Khan-Østrem med en kommentar, med tittelen "Youngstorget tørster ikke etter mer øl, men etter mer kjærlighet". Den gir en uforbeholden støtte til det Torginitiativet har ivret for. Vi kan ikke annet enn å si "Tusen takk!"

Vi håper dette - sammen med det store engasjementet konferansen i London skapte - kan føre til at vi får til en pilot for Youngstorget, for et mer aktivt samarbeid mellom næringslivet og kommunen. For det trengs.

Alle er nå enige om at vi må gå fra passiv til aktiv forvaltning av byens torg.

Andre saker

11. desember 2022

For the love of squares

21. april 2022

Disse strategiene stiller alle seg bak!

31. mars 2022

Syv strategier for Youngstorget

05. november 2021

Torguka i film og bilder

12. september 2021

Tusen, tusen takk for denne gang!

06. september 2021

Big Dipper presenterer konserter på Youngstorget under Torguka

06. september 2021

Idèmyldring: Kan vi sammen gi nytt liv til Oslos viktigste torg?