31. mars 2022

Syv strategier for Youngstorget

Onsdag 6. april 2022 gjennomfører vi en kafédialog om Youngstorget, for å ta læringene våre fra Torguka ett skritt videre.

Gjennom høsten og vinteren har vi i Torginitiativet fulgt opp etter Torguka i september, med mål om at læringen skal komme til nytte for flere - og for hvordan Youngstorget skal bli et enda bedre torg for fremtiden.

Neste uke, onsdag 6. april, vil flere utvalgte aktører samles på Kulturhuset for en kafédialog om Youngstorgets fremtid. Torginitiativet fasiliterer samtalen og har invitert, på oppdrag fra både Oslo Kommune, Gårdeiergruppen Youngstorgetkvartalene og Statsbygg.

Blant de som stiller på kafédialogen er representanter fra flere av gårdeierne rundt torget, som Youngstorget Eiendom, Eiendomsspar, LO og Thon Gruppen. Det er også representanter fra både rundt Youngstorget, Folketeaterpassasjen og Torggata til stede. Noen av dem er Fyret, Internasjonalen, Youngs, Bonanza, Feber, Håndslag, Revir, Fiskeriet, My Ugly Baby, Håndslag, og flere andre. Statsbygg og flere av rådgiverne deres stiller, og vi er også så heldige at både Pride (som arrangerer Pride Square på Youngstorget senere i år) og flere av de som deltok på Torguka i fjor kommer. Både Soul Sessions, Dagens og Bondens Marked stiller.

Det er også et sterkt engasjement fra Oslo Kommune for kafédialogen. Byråd for Byutvikling, Hanna Marcussen, vil åpne kafédialogen og det er representanter fra både Bymiljøetaten, Plan- og Bygningsetaten, Bilfritt Byliv, og Eiendoms- og Byfornyelsesetaten aktivt tilstede. Kafédialogen blir også støttet finansielt gjennom Levende Oslo-samarbeidet.

Diskusjonene vil i all hovesak ta for seg flere forslag til strategier, som handler om både identitet, inkludering, attraktivitet, aktivisering, utforming, samarbeid og organisering. Alle strategiene er ment for å styrke Youngstorget i fremtiden, i et fellesskap.

- Vi tror veldig på å inkludere flere i dette fremover, uttaler prosjektleder for Torginitiativet, Øystein Aurlien. - Nå i første omgang er vi veldig glade for at alle de viktige aktørene har vist et så stort engasjement for å møtes, og for å sammen diskutere og enes om hva som skal gjøres i fremtiden.

- Vi tror fortsatt på at Youngstorget har et potensiale til å bli en av Oslos ti viktigste attraksjoner, avslutter Aurlien. - Vi tror også sterkt på at det kan gjøres samtidig som torget skal være ett av Norges viktigste demokratiske byrom.

Torginitiativet tar gjerne i mot ideer og innspill fra flere. De kan sendes til oystein@ytesammen.no

Byråd for Byutvikling, Hanna Marcussen, stilte på Torguka i september. Her er hun flankert av fra venstre Stian Schjelderup, Øystein Aurlien, og til høyre Herman Søndenaa (byrådssekretær) — Foto: Marcel Dinardi

Andre saker

11. desember 2022

Youngstorget trenger mer kjærlighet, ikke mer øl

11. desember 2022

For the love of squares

21. april 2022

Disse strategiene stiller alle seg bak!

05. november 2021

Torguka i film og bilder

12. september 2021

Tusen, tusen takk for denne gang!

06. september 2021

Big Dipper presenterer konserter på Youngstorget under Torguka

06. september 2021

Idèmyldring: Kan vi sammen gi nytt liv til Oslos viktigste torg?