21. april 2022

Disse strategiene stiller alle seg bak!

Onsdag 6. april møttes stat, kommune, gårdeiere, lokalt næringsliv og flere andre til kafédialog om Youngstorgets fremtid. Det ble en veldig vellykket samling, og forslaget til syv strategier fikk fullt tilslag.

Boksen på Kulturhuset var arena for kafédialogen, som ble gjennomført av Torginitiativet med støtte fra Statsbygg, Oslo Kommune og Gårdeiergruppen Youngstorgetkvartalene. I tillegg til representanter fra disse var også lokalt næringsliv, torgaktører, og flere andre invitert og aktivt deltagende i diskusjonene. Vi jobber i skrivende stunde med å oppsummere fra alle gruppene, men kan først som sist dele de syv strategiene som ble foreslått og gjenstand for diskusjoner. De er:

1. Identitet: Vi foreslår å videreutvikle en identitet og historiefortelling om Youngstorget, som svarer på Oslos utvikling som storby og Youngstorgets status som Norges viktigste torg.

2. Inkludering: Vi foreslår at alle aktiviteter og arrangementer skal være åpne og tilgjengelig for alle, bygget på Youngstorgets tradisjon for fellesskap og demokrati.

3. Attraktivitet: Vi foreslår å aktivt løfte statusen på sentrum øst, med Torggata som åre og Youngstorget som destinasjon. 

4. Aktivisering: Vi foreslår å utvikle et felles, realistisk og sesongtilpasset årshjul, som sikrer at Youngstorget bygges som pulserende markeds- og møteplass i hverdagen.

5. Utforming: Vi foreslår å budsjettere og planlegge for utvikling av infrastruktur og mobile løsninger, som vil lettere sikre at Youngstorget oppleves som tilgjengelig for flere.

6. Samarbeid: Vi foreslår at vi aktivt jobber for å etablere et nettverk, som skal samle inspirasjon og kraft til å realisere visjonene for Youngstorget.

7. Organisering: Vi foreslår å etablere en offensiv og proaktiv organisasjon, med ansvar for å kuratere aktiviteter og utvikling av Youngstorget. Den er eiet i fellesskap, av alle interessenter, både offentlig og private.

Vi fikk god omtale om dette både i Vårt Oslo og i Arkitektnytt.

Nå håper vi på fortsatt god dialog med alle aktørene, og at vi sammen kan få på plass noen konkrete tiltak for å ta dette ett skritt videre.

Tusen takk til alle som deltok, og vi gjentar:

To be continued!

Samling utenfor Boksen på Kulturhuset, i en av pausene under kafédialogen´
Knut Schreiner, ,Rodeo arkitekter, holdt et kåseri om Youngstorgets mulige rolle
Her er fra ett av bordene, der samtalene gikk flittig om både strategiene og hvordan realisere dem.
Byråd for Byutvikling, Hanna Marcussen, innledet under kafédialogen og understreket viktigheten av samspill og samarbeid´

Andre saker

11. desember 2022

Youngstorget trenger mer kjærlighet, ikke mer øl

11. desember 2022

For the love of squares

31. mars 2022

Syv strategier for Youngstorget

05. november 2021

Torguka i film og bilder

12. september 2021

Tusen, tusen takk for denne gang!

06. september 2021

Big Dipper presenterer konserter på Youngstorget under Torguka

06. september 2021

Idèmyldring: Kan vi sammen gi nytt liv til Oslos viktigste torg?