05. september 2021

Kan nye samarbeid skape flere jobber?

Samme uke som Torguka går av stabelen første gang er det også noe annet nytt i Oslo; Oslo Urban Week. Vi samarbeider med Oslo Urban Week om et arrangement torsdag 9.9. kl 1500. Vi retter søkelyset på sosial bærekraft, og presenterer funnene fra en ny undersøkelse.

Vi inviterer denne ettermiddagen til et arrangement der du kan få høre mer om hvordan skape nye samarbeidsmuligheter. Vi ønsker å diskutere hvordan vi kan tenke nytt rundt inkludering. Vi vil også presentere en undersøkelse som forteller om holdninger til sosial bærekraft i næringslivet. Det er YTE som står bak dette arrangementet. Øystein Aurlien i YTE har prosjektledelsen for Torguka, fordi YTE nettopp handler om bedre samarbeid og koblinger. Målsettingen er å gi flere som ønsker å jobbe muligheten til det.

Før sommeren ble Opinion engasjert til å gjennomføre en undersøkelse for å avdekke både kunnskap og holdning til "sosial bærekraft". Vi ønsket å vite mer om hvordan holdningene til dette noe kompliserte og store begrepet var, både hos eiendomsaktørene og leverandørene/leietakerne. Funnene fra denne undersøkelsen var interessant, og vil bli delt på torsdag.

Vi ønsker videre å få svar på en rekke spørsmål, hvis mulig. Er «sosial bærekraft» bare et moteord? Hva betyr det? Er det faktisk, reell vilje til å satse? Hva skal til, og hva er behovene fremover fra næringslivets side? Hvordan kan eiendomsaktører, leietakere og leverandører jobbe sammen om å skape jobber fremover – og hva da med det offentlige?

Knut Schreiner (Rodeo og Torginitiativet) innleder om Torguka, sosial bærekraft og begreper. Ola Gaute Aas Askheim (Opinion) presenterer resultatene fra en undersøkelse Opinion har gjennomført for å vite mer om hvordan eiendomsbransjen forholder seg til sosial bærekraft. Øystein Aurlien (YTE Sammen og Torginitiativet) leder en samtale med Ola Gaute Aas Askheim, Tone Hartviksen (4Service) og André Sjorup Anker (Spiring.no). 4Service var sentral i etableringen av YTE, med visjonen "Alle som vil skal gis muligheten til en jobb". Spiring.no en sosial entreprenør, som også stiller ut under Torguka. Hvordan kan vi sammen skape flere jobbmuligheter.

Meld deg på arrangementet på Facebook. Arrangementet slutter kl 1545.

Sjekk også resten av programmet her, og følg også Torginitiativet på Facebook og Instagram for flere nyheter og oppdateringer.

Andre saker

21. april 2022

Disse strategiene stiller alle seg bak!

31. mars 2022

Syv strategier for Youngstorget

05. november 2021

Torguka i film og bilder

12. september 2021

Tusen, tusen takk for denne gang!

06. september 2021

Big Dipper presenterer konserter på Youngstorget under Torguka

06. september 2021

Idèmyldring: Kan vi sammen gi nytt liv til Oslos viktigste torg?

05. september 2021

Vi tar smittevern på alvor under Torguka